logo


  
Občanské sdružení ZDIBY, z.s.

Občanské sdružení Zdiby vzniklo 12. září 2001 s cíli hájit ekologické podmínky života občanů v obci a podporovat přirozený rozvoj oblasti při zohlednění jejího kulturního a historického dědictví, tak aby život v regionu byl únosný.
            Po delší době neaktivity došlo v říjnu 2009 na členské schůzi ke zvolení nového vedení sdružení a zároveň byly mírně upraveny cíle sdružení tak, aby odpovídaly aktuálním problémům. Členská schůze dále rozhodla o opětovném aktivním zapojení sdružení do života v obci.
            V roce 2016 došlo ke změně názvu na Občanské sdružení Zdiby, z.s. v souladu s § 3042 Nového Občanského zákoníku (NOZ).

Kdo jsme?

            Jsme otevřené sdružení občanů žijících v různých částech obce, kterým není lhostejná budoucnost obce a kteří se chtějí aktivně podílet na činnostech pro občany Zdib. Upřednostňujeme konstruktivní řešení ku prospěchu celé obce před zájmy jednotlivců či zájmových skupin. Vydáváme a roznášíme např. Zdibské Info, měsíčník, který zdarma informuje o aktuálním dění v obci. S OS Kaštánek se vlastními silami a prostředky spolupodílíme na pořádní akcí pro děti.

Co nabízíme?

            Otevřenou, přátelskou komunikační platformu pro lidi, kteří chtějí zlepšit život v obci ať již svou aktivní činností či pouze podporou myšlenek sdružení.
            Možnosti řešení aktuálních problémů ve snaze zajistit udržitelný rozvoj obce. Mezi aktuální oblasti patří především problematika územního plánu, dopravní situace a bezpečnost provozu a problematika života rodin s dětmi.
            Pomoc občanům při řešení problémů nebo při podpoře návrhů týkajících se širšího území či celé obce.
Konstruktivní alternativu k ostatním sdružením a stranám v obci.

Chcete pomoci?

            Sdílíte naše vize a hodnoty a chcete se dozvědět více? Neváhejte nás kdykoliv kontaktovat se svými podněty. Samozřejmě budeme velmi rádi, pokud se rozhodnete přidat se k našemu sdružení.